Välkommen till Bergvärme.dk

Bergvärme har snabbt blivit väldigt populärt i Sverige, trots att det kostar rätt så mycket att installera. Det finns flera goda skäl till det, inte minst då rent ekonomiska. För även om det kostar mycket att skaffa sig så är själva driftskostnaden väldigt låg. Bergvärme betalar sig själv, helt enkelt, och det speciellt om man använder sig av dyra uppvärmningssätt som olja eller direktverkande el. Så även om det kan kännas rätt rejält i plånboken så lönar det sig ofta att bya till bergvärme, men inte alltid. Ibland kan det vara så att det inte är värt att skaffa bergvärme, eller välja ett alternativ som ytjordvärme i stället.

Information för dig som funderar på bergvärme

Här kommer du att hitta mycket av den information som du behöver för att kunna avgöra om det lönar sig för dig att skaffa bergvärme, eller om något annat alternativ är bättre. Eller om det helt enkelt är lika bra för dig att behålla det uppvärmningssystem som du redan använder dig av. Men för de allra flesta kommer ett byte till bergvärme (eller, i en del fall, jordvärme eller sjövärme) att innebära en markant förbättring, i form av betydligt sänkta kostnader för uppvärmning.

Dock, det finns vissa risker när man skaffar sig bergvärme, risker som inte ska överskattas men heller inte ignoreras. Det handlar där främst om att den kapacitet som bergvärmepumpen och borrhålet har inte är tillräckligt stor, och bergvärmepumpen ofta behöver slå över till elvärme. Detta var vanligare förekommande för 10-20 år sedan, eftersom kunskapsnivån om bergvärme då var mer begränsad. Numera har vi betydligt mer erfarenhet av bergvärme överlag, vilket gör att större misstag när det gäller uppvärmningsbehov är ovanliga. I de flesta fall är det enklast att lita på den bergvärmefirma som man anlitar (efter att kollat referenser och omdömen, givetvis).

Samtidigt är det en form av trygghet att själv skaffa sig information och fakta om hur bergvärme fungerar och vad som avgör dess kapacitet. Inte så att man ska ifrågasätta precis allt som de installatörer man pratar med säger, men som konsument är kunskap definitivt makt. Men förutom risken för att ett bergvärmesystem ska bli för svagt är det också möjligt att det blir för starkt. Detta låter kanske som ett mindre problem, men kan komma att göra priset för borrning, värmepump och installation skjuter i höjden.

Pris och prestanda

Det finns nämligen ett väldigt tydligt samband mellan pris och prestanda när det gäller bergvärme, och att betala för mer än som behövs är ju någonting som man gärna vill undvika så gott det går. Ett bergvärmesystem är sällan tänkt att täcka HELA årets uppvärmning av just kostnadsskäl. En del dagar och nätter på året kommer det helt enkelt att bli så kallt att ett väldimensionerat bergvärmesystem kommer att växla över till elvärme. För att bergvärmesystemet ska kunna täcka även de dagarna så skulle det bli många tiotusentals kronor dyrare, samtidigt som den besparing man gör på årsbasis inte skulle bli speciellt mycket större.

Kostnaden för att skaffa bergvärme kan sedan variera enormt, och det kan vara svårt att i förväg lista ut exakt hur dyrt det kommer att bli. Vissa saker som krävs för att kunna göra en kostnadskalkyl kräver rätt så avancerade mätningar, som exempelvis hur pass långt ner det är till berggrunden. Om man räknar på sju meter men det i verkligheten är 25, till exempel, så kommer det att markant höja kostnaden. Vissa saker kan man dock räkna på själv, och det kommer vi att gå närmare in på på annan plats här på Bergvärme.dk.

Bergvärme.dk kommer dock inte BARA att skriva om hur dyrt (eller billigt) det är med bergvärme, utan även om andra aspekter, som exempelvis miljö, vilka regler som gäller när man ska skaffa sig bergvärme och en del om hur det fungerar rent praktiskt. Kort sagt så kommer vi här att skriva om det mesta som rör bergvärme för att så många som möjligt som letar information ska kunna hitta den här.

Välkommen till Bergvärme.dk, sajten om allt som har med bergvärme att göra!